Tuyển dụng

Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ

TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ

Ngày đăng 13.10.2017 | Tuyển dụng

Công ty Minh Cát đã hình thành và phát triển qua nhiều năm, nay do nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty cần tuyển vị trí Kiến trúc sư. Số lượng: 04 người

Xem thêm